BURGERINITIATIEF voor WEST PAPUA

Iets te melden over de vrijheidsstrijd, de OPM, Act of Free Choice, enzovoorts. Plaats je bijdrage hier.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
webmaster
Beheerder
Berichten: 1549
Lid geworden op: di 05 feb 2008, 08:00

BURGERINITIATIEF voor WEST PAPUA

Bericht door webmaster »

Ik ontving het volgende bericht van Siemon Goossensens namens het SOWP:
Hallo Chris,

Onderstaande de definitieve tekst waarop het intekenformulier, persbericht en feiten worden bijgevoegd.

Zou jij deze tekst op 10 december a.s. willen/kunnen plaatsen op prikbord west papua en ook op tanahku.

Dit is ook de tekst die ik begin volgend jaar in de Tweede Kamer verder zal moeten onderbouwen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BURGERINITIATIEF voor WEST PAPUA (voormalig Nederlands Nieuw Guinea)


Zwolle : 10 december 2013
Betreft : Burgerinitiatief voor West Papua door de SOWP

Geachte leden van de gemeenteraden en colleges van B & W alsmede anderen, die bestuurlijk en/of organisatorisch actief en betrokken zijn binnen de 408 gemeenten in Nederland,

Ik zou u, als bezield politicus, willen inspireren en willen vragen om uw aandacht en ondersteuning voor dit Burgerinitiatief.

Wij, 14 Nederlandse Samenwerkende Organisaties voor West Papua onder de naam SOWP, zijn gestart met een Burgerinitiatief, om de Tweede Kamer der Staten Generaal een debat te laten voeren over de misstanden in West Papua, het voormalige Nederlands Nieuw Guinea, het laatste gebied van Nederlands Oost-Indië.

Vooraf zou ik u het volgende ter overdenking aan willen geven;

en dat is zeker van toepassing voor al onze kabinetten en Tweede Kamerleden vanaf 1962 tot en met vandaag, met name voor de VVD, het CDA (ARP-KVP-CHU), de PvdA en D66, aangezien deze politieke partijen in de betreffende kabinetten naast de minister-president, met ministers op o.a. Buitenlandse Zaken vertegenwoordigd waren/zijn tijdens het gereedkomen van de Excessennota (1969) als de Daad voor Vrije Keuze (2005):

Wij dienen ons verleden te (er)kennen om het heden te begrijpen en om dan, indien noodzakelijk, veranderingen aan te brengen voor de toekomst !

Met dit Burgerinitiatief willen wij het verband leggen tussen de huidige erbarmelijke (leef)omstandigheden in West Papua en de "Daad van Vrije Keuze", die de Papoea's in 1969 door de Republiek Indonesië, zelfs onder het toezicht van de Verenigde Naties, werd opgedrongen.

In 1969 kreeg professor P.J. Drooglever, van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Jozias van Aartsen, nu burgemeester van Den Haag, de opdracht om op verzoek van de Tweede Kamer der Staten Generaal de gang van zaken rondom deze "Daad van Vrije Keuze" of "the Act of Free Choice", te onderzoeken.

Het speerpunt van deze opdracht was de vraag of de Papoea's in voormalig Nederlands Nieuw Guinea, daadwerkelijk een vrije keus hebben gehad in 1969.

In theorie mochten zij voor hun toekomst een keus maken en wel voor een toekomst als zelfstandige natie of een keus maken voor aansluiting bij de Republiek Indonesië.

Vooral bij de begeleiding door Nederland van de Papoea's voor een toekomst als zelfstandige natie heeft de Nederlandse overheid een kwalijke rol gespeeld.

Het Koninkrijk der Nederlanden schonk hen op 01 december 1961 een nationale vlag en een nationaal volkslied en gaf aan om hen in 10 jaar, van 1961 tot 1971, te begeleiden naar een toekomst als zelfstandige natie.

Maar daar bleek in 1962 weinig meer van over te zijn toen de Verenigde Naties de bestuurlijke rol over Nederlands Nieuw Guinea overnamen.

Medio 1963 bracht de Republiek Indonesië, op niet legale wijze, vele duizenden militairen over naar West Papua en vonden de eerste misdaden tegen de menselijkheid al plaats, evenals de schendingen van de rechten van de mens;

alvorens de Republiek Indonesië zich in 1969, middels een gemanipuleerde verkiezing onder 1026 Papoea kiesmannen, zich dit gebied toe-eigende.

Het Koninkrijk der Nederlanden liet begin 1962, ondanks naar achteraf bleek de vele loze beloften, ruim 1.000.000 (1 miljoen) Nederlandse Papoea's gedesoriënteerd en in een desolate toestand achter.

Vanaf dat moment zijn de humanitaire-, sociale-, economische- en (culturele) leefomstandigheden achteruit gegaan en weggezakt tot een meer dan bedenkelijk niveau en vindt er een "stille genocide" plaats door moorden en een sterfte percentage onder de kinderen, waar in grote delen nieuwgeborenen ca. 30 % van de kinderen sterft voor hun vijfde levensjaar.
Het nu West Papua geheten voormalig Nederlands Nieuw Guinea is inmiddels weggezakt tot één van de armste (culturele) bevolkingsgroepen in Zuid-Oost Azië, zo niet ter wereld.

Terwijl zich op hun grondgebied de grootste goud- en zilvermijnen ter wereld bevinden, die geëxploiteerd worden door de Amerikaanse gigant Freeport McMoran tot meerdere eer en glorie van de Verenigde Staten en de Republiek Indonesië, zonder dat er ook maar 1 dollar of 1 euro wordt besteed aan de verbetering van de miserabele leefomstandigheden van de Papoea's.

Vanaf begin 1962 tot de gemanipuleerde "Act of Free Choice" zijn er door de Republiek Indonesië al zo'n 30.000 Papoea's vermoord en na 1969 ging het van kwaad tot erger.

Tot op de dag van vandaag zijn er, vanaf 1962 al zo'n 400.000 - 500.000 Papoea's vermoord, verkracht, mishandeld door de misdaden tegen de menselijkheid en het schenden van de rechten van de mens door de Republiek Indonesië en staat dat ook net zo in de media als over de andere landen waar dezelfde misdaden worden gepleegd?

Maar is het ook bij u bekend dat er vanaf 1984 zo'n 12.000 15.000 naar PNG gevluchte Papoea's hun leven LIJDEN in de ca. 30 UNHCR-Vluchtelingenkampen, al bijna 30 jaar onder erbarmelijke omstandigheden leven? En wordt dit ons ook weergeven in de media?

Heeft u oud-premier Lubbers als Hoge Commissaris van de Vluchtelingen van de UNHCR tussen 2000 en 2005, ook als minister-president ook maar één woord horen zeggen over ook deze (voormalige) landgenoten van u en mij?

En Nederland ?

Het zweeg met gesloten ogen en een dichtgeschroeid geweten vanaf het kabinet de Quay in 1962 (VVD-ARP-KVP-CHU) via 1969, het kabinet de Jong (VVD-ARP-KVP-CHU) tot en met het hedendaagse kabinet Rutte II (VVD en PvdA).

De eerlijkheid gebied me om aan te geven dat er (on)regelmatig politieke partijen uit de Tweede Kamer zijn geweest, die (schriftelijke) vragen hebben gesteld inzake het schenden van de rechten van de mens door de Republiek Indonesië in Papua of om nader onderzoek naar de oorlogsmisdaden van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië (1945-1949), echter de Kabinetten (veelal ARP-KVP-CHU-CDA-VVD-PvdA) weigerden hardhorend, tot en met heden eind 2013.

Maar ook vanaf 1984 werden de Papoea's juridisch aan hun lot overgelaten en administratief uit de mogelijkheden richting de Nederlandse nationaliteit verstoten, toen de inwoners van het voormalige Nederlands Nieuw Guinea als enige binnen het het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland + Nederlands West Indië) geen aanspraak meer mochten maken op de Nederlandse nationaliteit.

Tot 1984 mochten Papoea's nog aanspraak maken op de Nederlandse nationaliteit, mits aantoonbaar was dat hun ouders of grootouders in het bezit waren geweest van de Nederlandse nationaliteit, dus vanaf de periode dat de kabinetten veelal bestonden uit het CDA, de VVD en enkele malen de PvdA en D66.

Ik ben / wij zijn er van overtuigd dat het Koninkrijk der Nederlanden een zeer kwalijke rol gespeeld heeft in de jaren 1945 - 1949 in het toen nog Nederlands Oost Indië en opvolgend de jaren in Nederlands Nieuw Guinea op weg naar 1962, het onderzoek van professor Drooglever geeft daar meer dan voldoende redenen toe.

In de oorlogsmisdaden van Nederland in Indonesië in de periode van 1945 - 1949 en in de schendingen van de rechten van de mens en de misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd door de Republiek Indonesië in West Papua;

ligt de verbinding dat beide landen in "het kwaad tot elkaar veroordeeld zijn".

Daar ligt ook de basis dat Nederland amper daadkracht ten toon spreidt om de Republiek Indonesië aan te spreken op hun wandaden in West Papua, want het antwoord van de Republiek Indonesië aan Nederland zal zijn;

dat Nederland zelf eerst in de spiegel moet kijken naar de door hen gepleegde oorlogsmisdaden van 1945 - 1949;

en zal dan ook dienen toe te geven dat, aan de hand van documenten, het aantoonbaar is dat de toenmalige minister-president en minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i. (Beel) en de politiek leider van de KVP ( Romme), daadwerkelijk op de hoogte waren van het plegen van Nederlandse oorlogsmisdaden en niet op tijd de maatregelen hebben genomen om dat tegen te houden.

Inzake de Nederlandse oorlogsmisdaden is er door historicus Cees Fasseur in 1969 middels onderzoek de Excessennota op tafel gekomen, echter Fasseur heeft zelf al aangegeven dat die nota onvolledig was, maar hij bevat wel ca. 76 oorlogsmisdaden gepleegd onder de vlag van Nederland en onder de verantwoording van de Nederlandse overheid.

Het is opmerkelijk dat de Excessennota, evenals het onderzoek van professor Drooglever, onbehandeld door de Tweede Kamer is weggestopt in de archiefkasten van uw en mijn overheid.

Uit die Excessennota noem ik u een drietal excessen / oorlogsmisdaden:

Zuid-Celebes: tussen december 1946 en februari 1947 zijn, door kleine eenheden van het Nederlandse leger, duizenden executies uitgevoerd onder het commando van o.a. Westerling en Ter Meulen, veelal vluchtende mannen, vrouwen en kinderen werden meedogenloos vermoord.

Rawagede: 431 mannelijke dorpsbewoners zijn/werden standrechtelijk geëxecuteerd, het heeft jaren geduurd voor het werkelijke aantal bekend was, en het heeft 60 jaar geduurd alvorens de Nederlandse overheid grootmoedig heeft besloten AAN WEL 9 weduwen een schadevergoeding te verstrekken.

Gendan: op 28 februari 1949 schoten de soldaten van een Nederlandse patrouille 30 krijgsgevangenen dood waarna hun lijken in een rivier werden gedeponeerd.

Zo zijn er nog bijna 200 excessen onder uw aandacht te brengen, excessen die voor 100 % gerekend kunnen worden onder het uitvoeren van oorlogsmisdaden.

Oorlogsmisdaden kunnen / mogen nooit verjaren, echter de Nederlandse overheid gaf zichzelf de bevoegdheid om de woorden oorlogsmisdaden, te veranderen in politionele acties !

De Nederlandse overheid vergeet dat het overgrote deel van de Nederlandse militairen in de periode 1945-1949 niet betrokken is geweest bij de oorlogsmisdaden, of zoals de Nederlandse overheid gemanipuleerd aangeeft "excessen of politionele acties", waardoor er een onterechte druk is gelegd op die vele veteranen die er nooit bij betrokken zijn geweest of er verantwoordelijk voor zijn.

De Nederlandse overheden mogen graag met de vinger wijzen naar de wandaden die in andere landen uitgevoerd worden en eist ook dat daar de oorlogsmisdadigers worden achtervolgd tot in het graf, echter het heeft op onrechtmatige wijze de eigen oorlogsmisdaden weggestopt achter een dichtgeschroeid geweten.

Ik vermeld één zin uit de excessennota, een slotsom van een interne ambtelijke nota:

"De excessen (dus niet oorlogsmisdaden) gebeuren en zijn niet goed te keuren. Aan de legerleiding, de Indonesische regering en de Nederlandse regering is het om het kwaad zoveel mogelijk te beteugelen" (beteugelen ! en niet met onmiddellijke ingang te beëindigen !)

Daarnaast zijn er zelfs vergelijkingen gemaakt (zij het op kleinere schaal) dat de Nederlandse oorlogsmisdaden vergeleken kunnen worden met die van de Amerikaanse interventie-troepen in Vietnam, o.a. My Lai (1968), waar een dorp inclusief de inwoners compleet werden vernietigd.

Hoewel Amerika e.e.a. pleegde met modernere wapens, hebben kleine groeperingen Nederlandse militairen dezelfde praktijken gebezigd in de periode 1945-1949.

En weet u wat er ook in de excessennota staat?

Op 27 december 1949 vond de souvereiniteitsoverdracht plaats. Tot de onderdelen van de overeenkomst behoorde ook:

de wederzijdse amnestie van al diegenen, die in het conflict strafbare feiten hadden begaan.

Het Nederlandse kabinet heeft in 1954 in het geheim besloten niemand te vervolgen voor oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen op het Indische Zuid - Celebes. het rapport werd diep in een lade opgeborgen.

Echter met het leed van al die vele duizenden doden uit oorlogsmisdaden is totaal geen rekening gehouden met de overlevenden en hun kinderen en kleinkinderen, dat geldt voor zowel het Koninkrijk der Nederlanden als de Republiek Indonesië. Het rapport van een speciale onderzoekscommissie werd diep in een lade opgeborgen.

Alleen op Zuid-Celebes sneuvelden al 3.000 Indonesiërs in drie maanden tijd, velen door standrechtelijke executies.

Blijkens het geheime rapport was de militaire, politieke en justitiële top van Nederland al in 1947 op de hoogte van de oorlogsmisdaden.

Dus de Nederlandse overheid in die periode in samenstellingen van : KVP - PvdA - ARP - CHU en VVD, eigende zich in de periode 1949 - 1954 het recht toe zichzelf boven alle wetten en regels te stellen over hun eigen oorlogsmisdaden;

maar wel dag in dag uit de vinger naar anderen uitsteken tot op de dag van vandaag als het om gelijke oorlogsmisdaden die plaatsvinden "all over the world" zoals in Libië, Egypte, Congo, Syrië, Colombia, Mali, enz. !

Dan noem ik u enkele schendingen van de rechten van de mens / misdaden tegen de menselijkheid die vanaf 1962 door de Republiek Indonesië zijn uitgevoerd in Papua, tegen (voormalige landgenoten van u en mij:

1962-1969: 30.000 Papoea's vermoord door militairen van de Republiek Indonesië

1970-1971: 13.000 Papoea's gedood / vermoord door militairen van de Republiek Indonesië in het grensgebied met Papua New Guinea, het voormalige Australisch Nieuw Guinea.

2011 (december): 157 dorpen in de Centrale Hooglanden / Midden Gebergte in de omgeving van de Amerikaanse Freeport McMoran mijnen met de grond gelijk gemaakt, vele duizenden doden en vermisten.

Vooral deze laatste (misschien voorlopig laatste?) misdaad is wel opmerkelijk inzake te ondernemen stappen door de Nederlandse overheid, namelijk omdat de Tweede Kamer in okt./nov. 2011 UNANIEM twee moties had aangenomen, waarmee erkend werd dat de Republiek Indonesië vanaf 1962 tot de dag van vandaag de rechten van de mens heeft geschonden en nog steeds schendt in de Molukken, in Papua en tegenover de christenen in Indonesië !

Op basis van al het bovengenoemde verzoeken wij u om zich boven uw politieke kleur te stellen, om hierbij uw menselijkheid en gedachten te laten prevaleren, want bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zou partijpolitiek terzijde geschoven dienen te worden en om dan uw persoonlijke mening uit te spreken op basis van de rechten van de mens, waar ieder individu of iedere culturele bevolkingsgroep recht op heeft.

Bijgevoegd gelieve u het Burgerinitiatief, persbericht en een intekenlijst aan te treffen en verzoeken wij u om hier gehoor aan te geven en om ook in uw directe omgeving te vragen om steun voor onze voormalige Papoea-landgenoten, maar ook om rechtvaardiging voor die veteranen die op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij de oorlogsmisdaden (1945-1949) die door enkele afdelingen onder de verantwoording van het Koninkrijk der Nederlanden heeft plaatsgevonden.

Wij verzoeken u dan ook van harte ons te ondersteunen, want het moorden in Papua door de Republiek Indonesië gaat ook vandaag de dag nog gewoon door en ondanks het feit dat de jaarlijkse rapportages van o.a. Amnesty International, Human Wrights Watch, Dokters van de Wereld en vele ander Hulp- en Zorgverleningsinstanties het bovengenoemde bevestigen, want het is inmiddels gebleken dat ook voor het Kabinet Rutte I, evenals het Kabinet Rutte II, de handel en financiën met de Republiek Indonesië belangrijker zijn dat de mensenlevens van onze voormalige landgenoten in Papua.

En dan de vraag, zou u de waarde willen bepalen van de woorden van oud-premier Balkenende uitsprak in 2006 toen hij aangaf:

"trots te zijn op de Nederlandse VOC-mentaliteit".

Al ruim 64 jaar zwijgt uw en mijn overheid over de situatie 1945-1949 en al 44 jaar zwijgt uw en mijn overheid over de gemanipuleerde zelfkeuze van de Papoea's in 1969.

Helpt u ons a.u.b. dit open te breken door met 40.000 handtekeningen een debat in de Tweede kamer der Staten Generaal in het werk te kunnen stellen, want hebben wij niet de morele verplichting om als burger, als mens om uw en mijn overheid ter verantwoording te roepen als er door hen menselijk leed is/wordt veroorzaakt?

Met vriendelijke groet namens de Samenwerkende Organisaties voor West Papua (SOWP).


S. Goossensen
Juridisch- en Maatschappelijk Adviseur
Postbus 1524
8001 BM Zwolle

Ons mailadres voor dit Burgerinitiatief is: burgerinitiatief.westpapua@outlook.com

PS.

Zoals op de intekenformulieren is aangegeven kunt u de ingevulde formulieren verzenden aan :

SOWP (S. Goossensen), Postbus 1524, 8001 BM Zwolle,

echter, indien u daarvoor in de gelegenheid bent, mag u de(volle) ingevulde formulieren ook scannen en via de mail als bijlage versturen naar:

burgerinitiatief.westpapua@outlook.com
2013-06-11 burgerinitatief.pdf
(240.29 KiB) 366 keer gedownload
Geniet van je herinneringen. Zoals het toen was wordt het nooit meer.
Plaats reactie