Reaction on Dutch TV Programme Missionary go home

Iets te melden over de vrijheidsstrijd, de OPM, Act of Free Choice, enzovoorts. Plaats je bijdrage hier.

Reaction on Dutch TV Programme Missionary go home

Berichtdoor webmaster » zo 25 mei 2008, 21:17

Van: Kobe Oser Date: 19 jan 2008 Time: 11:17:24 Auteur: B.Th.W. Kaisiëpo Ms. Datum: 17-01-2008 16:27 Allereerst betuig ik mijn OPRECHTE medeleven met de Fam. van Beek met het verlies van hun zoon en broertje Merijn.Zowel Ds. van Beek als de Papoea's zijn beiden slachtoffers van mismanagement(failliet)van de Zending. De film is eenzijdig en beledigend voor mijn volk. Graag zou ik inhoudelijk commentaar geven als de filmmaker/E.O. mijn herhaaldelijk verzoek inwilligen om als Papoea samen met zendelingen om de tafel zitten om naar een oplossing te zoeken voor de impasse waarin de Gereformeerd Vrijgemaake Zending verkeert. Sinds 5 februari 1855 kwamen de 1e zendelingen Ottow en Geisler in Mansinam met het evangelie. In 1956 werd de zelfstandige Evangelische Christelijke Kerk gevestigd met steun van Hervormden en Gereformeerden uit Nederland. Waarom moest er een Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk met alle geweld in het Zuiden van Nieuw Guinea (Rooms Katholiek)missie gebied komen. Hebben de Marinds om gevraagd ? Mogen de Papoea's niet van slag zijn als een pater na omscholing in Kampen als dominee zieltjes kwam winnen voor de Vrijgemaakte Kerk ? De Papoea moet nu met alle geweld tot de Islam bekeerd worden. Eerst overal moskeeën neerzetten en omdat er moskeeën zijn komen de Mohammedanen. Op dit moment zijn er 300.000,-militairen en Jihad strijders in West Papoea bezig om geleidelijk de Papoea christen UIT TE ROEIEN. Christen Nederland laat zich ringeloren door de Islam. Turkije,Marokko en Somalië zijn geen ex-koloniën van Nederland. Nederland wil de wereld tonen hoe tolerant en menslievend ze zijn, maar tegenover mensen (rijksgenoten) uit hun voormalige koloniën is Nederland HYPOKRIET, LAF en OOSTINDISCH DOOF. Waarom zwijgen mijn Gereformeerde en Hervormde broeders/zusters in Kabinet Balkenende over MENSENRECHTEN schendingen in West Papoea? Waarom zet Nederland de kwestie West Papoea niet op de agenda van de Alg.Verg.van de Verenigde Naties om een einde te maken aan 46 jaar ONDERDRUKKING? De filmmakers hadden zich beter moeten oriënteren en interesseren in de situatie waarin de Papoea's zich bevinden. Alles werd/wordt over hun bepaald door INDRINGERS. Zolang er geen afdoende antwoorden komen op deze vragen, beschuldig ik Christen Nederland (zowel Kerk als Overheid) van WILLENS EN WETENS medeplichtig zijn aan de ondergang van Land en Volk van West Papoea/Melanesië. Immers, wie zwijgt stemt toe !!!!! Mede namens mijn onderdrukte volk wens ik u allen een Gezegend en Gezond 2008 toe. B.Th.W. Kaisiëpo Ms. Secretaris Kobe Oser / Eenheid Auteur: Gerrit J. van Enk Datum: 18-01-2008 01:29 Graag wil ik hier een paar dingen zeggen naar aanleiding van het bericht van B.Th.W.Kaisiëpo Ms. 1.Zijn reactie is heftig, en dat kan ik me indenken na het zien van de documentaire Missionary Go Home. Want ook ik meen dat aan de mensen van Papua absoluut geen recht gedaan wordt in het verhaal rondom het verdriet van de zendelingenfamilie. 2.Al de tijd dat de gereformeerde zending op Papua gewerkt heeft, is getracht de mensen in het gebied te ondersteunen en toe te rusten met het oog op een christelijke manier van omgaan met de benarde politieke omstandigheden onder het regime van Jakarta. Daarbij heeft de zending volgens mijn eigen waarneming wel steeds in acht genomen dat zij gast is in een vreemd land, en dat zij ook afhankelijk was van de policy van de Dinas Imigrasi van de RI. Er is goed overwogen dat een andere aanpak schadelijker zou zijn voor de mensen in het gebied dan de nu gekozen aanpak: ondersteunen en toerusten. Overigens is het goed te vermelden dat één van de eerste zendelingen voortijds het land heeft moeten verlaten, omdat hij zich wel kras opstelde ten aanzien van de Indonesische politiek. 3. De Marind hebben de zending inderdaad niet uitgenodigd. Pas in de jaren 80 is op initiatief van de eigen mensen van (toen nog) Irian Jaya een zelfstandige gereformeerde kerk gesticht in Merauke. Destijds (eind jaren 50) is door de gereformeerden gekozen voor een werkgebied ver ten noorden van Tanah-Merah, onder de noordelijke Muyu, Mandobo, Wambon, Wanggom, Tsawkambo, Kombai, Citak en Korowai. In dat gebied was de RK missie op dat moment niet actief, en voor zover ik weet is deze keuze in goed overleg met het bisdom Merauke gemaakt. In de (korte) periode dat ik het consulentschap voor die gemeente waarnam, ben ik met plezier op bezoek geweest in het kantoor van de bisschop, en herinner ik mij een gastvrij onthaal plus een onvergetelijk gesprek met toen al hoogbejaarde Pater en begaafde antropoloog Jan Boelaars. Ook van collega's hoorde ik telkens dat de contacten met de Paters uitstekend waren. 4. Het verhaal van de RK missionaris die later voor de gereformeerde zending is gaan werken ligt een stuk ingewikkelder. Dat verhaal is door hemzelf verteld in het prachtige boek 'Vreemd vliegt de paradijsvogel'. 5. Persoonlijk ben ik het van harte eens met de heer Kaisiëpo dat de Nederlandse overheid, zeker nu er zoveel christenen deel uitmaken van het kabinet, veel meer zou moeten en kunnen doen om de zaak van de Papua's op de politieke (wereld)agenda te zetten. 6. Maar ik ga niet mee in de uitroep van de heer Kaisiëpo waarin hij met het uitblijven van een krachtig politiek geluid de christelijke kerken in Nederland in de beklaagdenbank zet. Ik zou willen verwijzen naar de vele christenen die o.a. via de Stichting Door de Eeuwen Trouw voortdurend in de weer zijn om ook de zaak van de Papua's continue voor het voetlicht te halen, en waar dat mogelijk is te protesteren tegen het beleid van de Republik Indonesia. 7. Ik hoop dat de heer Kaisiëpo van mij wil aannemen dat heel veel mensen uit de kerken waar ik bij hoor erg veel van het volk van Papua houden. Reken erop dat in onze kerken zeer regelmatig voor dat volk wordt gebeden. Ik denk ook dat we veel meer voor hen zouden willen doen, als we daarvoor de mogelijkheden kregen. Tetapi kita punya tangan agak pendek, Saudara! Hopelijk zal God zelf ooit meer ruimte geven voor betere tijden. Met een vriendelijke groet, Gerrit J.van Enk Auteur: B.Th.W.Kaisiepo Ms Datum: 18-01-2008 20:28 Geachte heer Gerrit J. van Enk, Allereerst mijn dank voor uw repliek. Het is niet mijn bedoeling om te shockeren. U krijgt de ongezouten mening van een Papua organisatie Kobe Oser / Eenheid (zonder subsidie en bevoogding door de Nederlanders) die opkomt voor het Zelfbeschikkingsrecht van West Papoea/Melanesia. Eigen meester, niemands knecht. Bergerak sendiri lebih baik dari pada disuruh / di soggok.   Als antwoord op punt 6. van uw reactie het volgende : a. Stichting Door de Eeuwen Trouw gebasseerd op het wapen van de V.O.C,was in de jaren 50 opgericht om op te komen voor voor het Zelfbeschikkingsrecht van de Republiek der Zuid Molukken. b. Stichting door de Eeuwen Trouw kwam ook op voor de onderdrukte volkeren in Litauwen en Letland. c. Na de New York Agreement van 15 augustus 1962, waarbij Nederland de Administratie van Nederlands Nieuw Guinea overdroeg aan de UNTEA, . bemoeide de STDDET met het Zelfbeschikkingsrecht van de Papoeas. Door interne ruzies (typisch belanda) splitste ds. Ritzema Bos zich af en richtte Comité Zelfbeschikking Nieuw Guinea op. Later kwam er weer een afscheiding van de Gereformeerd Vrijgemaakte aanhang en richtte men de huidige HAPIN op.(Eimert van Middelkoop -Minister van Defensie- was lid van het Comité van aanbeveling). Door deze verdeel-en heers politiek worden veel Papua's "monddood" gemaakt,om op te komen voor de echte belangen-Het Zelfbeschikkingsrecht-van hun volk in West Papoea/Melanesia. Immers "wiens brood men eet, diens taal men spreekt". Mijn eis om een krachtige politieke statement van de Kerken in Nederland is gebaseerd op de rol van kerkleiders als Prof.Dr. Verkuyl en consorten (Zending van Oegstgeest) die via een oproep in 1956 van de Synode van de Hervormde Kerk dat "het beste voor de Papoea's is het gebied over te dragen aan de Republiek Indonesia." Op 5 februari 2005 bij het vieren van 150 jaar zending in Nieuw Guinea heb ik Kerk in Aktie geschreven om de synodale dwaling (schrijven van 1956 ) te herroepen aangezien 43 jaar na dato de gevolgen dessastreus zijn voor Land en Volk van West Papoea. Kerk en Aktie weigert om deze Herderlijkschrijven te herroepen.   Zolang de Kerken deze standpunt handhaven, blijf ik ze MEDEVERANTWOORDELIJK stellen voor de wandaden gepleegd door Indonesia in West Papoea. Ik kan de BARBAREN niet kwalijk nemen, maar wel DE MEDE CHRISTENEN DIE DE PAPOEAS DE RUG TOEKEERT. Als voorbeeld verwijs ik naar de oproep van Bisschop Desmond Tutu van Zuid Afrika aan Secretaris Generaal Kofi Anan (VN),om het Zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's te respecteren en alsnog in de gelegenheid te stellen om hun Zelfbeschikkingsrecht te spreken. Ook het Amerikaanse Congress onder aanvoering van de heren Donald Payne en Eni Faleomavaega ijveren zich voor het lot van de Papoea's (mede om de beoordelingsfout van de Administratie Kennedy in de jaren 60 te herstellen) Ik verwijs u naar het artikel van Drs. Aad Kamsteeg met Congressman Eni Faleomavaega in Nederlands Dagblad van 21 maart 2006. met als titel "Houding tegenover Papoea's Hypocriet" Zowel de Nederlandse Kerken en Overheid blijven de Papoea's manipuleren door ze zwaar te subsidiëren om met non issues (praten over peace zone,milieu , goed bestuur, repatriatie,cultureel erfgoed ) bezig te houden als afleidings manouvre om hun ONWIL betreft de nakoming van de beloftes (Het Zelfbeschikkingsrecht vervat in de New York Agreement) aan het volk van West Papoea/Melanesia te verdoezelen. Met recht Land van dominees en handelaren. Ter verduidelijking verwijs ik u o.a. naar het boek van dr.Kees Lagerberg "Schuldig Zwijgen". Voor wat betreft uw excuus : Tetapi kita punya tangan agak pandek""luid een Nederlands gezegde WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG . Uw goede intenties zijn belangrijk en daarvoor bijvoorbaat mijn dank. Wat de toekomst brengen moge,mij geleidt des Heren hand Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed Jamewero jabe women kakero ,Imbo jan ke jan bajo, jana ke jana bajo, jamarisen jores re manggun aja./ Ik weiger langer slaaf te zijn . Al lijd ik armoe en ontberingen, ik wil een vrij mens zijn. Ora et Labora Setia Djudjur Mesra B.Th.W.Kaisiëpo Ms. Sekretaris Kobe Oser / Eenheid
Avatar gebruiker
webmaster
Beheerder
 
Berichten: 1468
Geregistreerd: di 05 feb 2008, 08:00

Re: Reaction on Dutch TV Programme Missionary go home

Berichtdoor davidd » do 23 apr 2009, 08:41

Ik heb de reportage of de missionaris Van Beek en zijn familie gisteren voor het eerst gezien. Het woord van God verkondigen is prima als je denkt dat je er andere mensen gelukkig mee kan maken. Het gaat ook over de manier waarop en hoe je je opstelt naar de dorpelingen toe. Men moet wel begrijpen dat de mentaliteit in Papua anders is dan in de Westerse wereld en ook hoe ze omgaan met het christendom iets dat voor hun relatief nieuw is, nadat ze jaren animist waren. Ik heb zowiezo mijn bedenken over mensen die naar dit soort oorden de komen om mensen die hun eigen cultuur hebben, te laten geloven in jouw God. Papua's in dat dorp leven een geïsoleerd bestaan, dus elke vorm van afleiding zullen ze met interesse volgens. Als je de Donald Duck gaat voorlezen dan zullen wellicht geïnteresseerden zijn die het avonturen van Donald willen volgen. Daarnaast vestigt de familie Van Beek in een voor Papua begrippen buitengewoon luxe villa. Stel je meer op op een gelijkwaardig niveau van de Papua bevolking, en vestig je niet in zo'n luxe vrijdstaande woning met grote bedden met dikke matrassen, gasstel, zwembad, dienstmeisjes. De dorpbewoners zullen denken ja hun God zal wel de waarheid zijn kijk maar naar die missionarissen die hebben alles wat ze nodig hebben. Christendom staat dan gelijk aan voortuitgang en ontwikkeling tuurlijk krijg je dan bekeerlingen die niet oprecht zijn en niet uitsluitend gaan voor de essentie van de religie. En missionaris Van Beek die claimt dat de papua's materialistisch zijn....ja goed hij kan makkelijk praten...hij heeft alles wat hij nodig heeft: kleding schoeisel PC zwembadje voor de kinderen een nette inboedel...die mensen hebben helemaal niets. Tuurlijk willlen ze dat dan ook.
davidd
 
Berichten: 2
Geregistreerd: do 23 apr 2009, 08:04

Re: Reaction on Dutch TV Programme Missionary go home

Berichtdoor davidd » do 23 apr 2009, 09:13

Ik heb de reportage of de missionaris Van Beek en zijn familie gisteren voor het eerst gezien. http://www.eo.nl/programma/tzaljemaarge ... de=8988021 Ik kijk er niet van op dat de Papua's zich zo hebben opgesteld. Mijn eigen opa was dominee/missionaris tot halverwege de jaren '50 in het Noorden van de Molukken. Het woord van God verkondigen is prima als je denkt dat je er andere mensen gelukkig mee kan maken en van overtuigd bent dat het jouw roeping is maar het gaat ook over de manier waarop en hoe je je opstelt naar de dorpelingen toe. Men moet wel begrijpen dat de mentaliteit in Papua anders is dan in de Westerse wereld en ook hoe ze omgaan met het christendom, iets dat voor hun relatief nieuw is, nadat ze jaren animist waren. En dan kan missionaris Van Beek alles wel van uit Nederlands gereformeerd en westers oogpunt als DE norm bekijken veroordelen, maar daar is de situatie en mentaliteit totaal anders. Vaak moeten onderdelen van eigen cultuur en rituelen onderdrukt worden omdat het niet rijmt met het christendom..hierdoor gaat een deel van Papua cultuur verloren door dit soort mensen. Ik vind het sowieso arrogant dat mensen naar dit soort oorden komen om mensen die hun eigen cultuur hebben, te laten geloven in jouw God. Papua's in dat dorp leven een geïsoleerd bestaan, dus elke vorm van afleiding zullen ze met interesse volgen. Als je de Donald Duck gaat voorlezen dan zullen wellicht geïnteresseerden zijn die het avonturen van Donald willen volgen. Daarnaast vestigt de familie Van Beek in een voor Papua begrippen buitengewoon luxe villa. Stel je meer op op een gelijkwaardig niveau van de Papua bevolking, en vestig je niet in zo'n luxe vrijstaande woning met grote bedden met dikke matrassen, gasstel, zwembad, dienstmeisjes. De dorpsbewoners zullen denken: ja hun God zal wel de waarheid zijn, kijk maar naar die missionarissen die hebben alles wat ze nodig hebben. Christendom staat dan gelijk aan vooruitgang en ontwikkeling natuurlijk krijg je dan bekeerlingen die niet oprecht zijn en niet uitsluitend gaan voor de essentie van de religie. En missionaris Van Beek die claimt dat de papua's materialistisch zijn....ja goed hij kan makkelijk praten...hij heeft alles wat hij nodig heeft: kleding schoeisel PC zwembadje voor de kinderen een nette inboedel...die mensen hebben helemaal niets. Tuurlijk willen ze dat dan ook. En wie hebben het materialisme voor het eerst geïntroduceerd in Papua? Waren dat niet de westerse missionarissen met hun mooie spullen en hun kralen en kettinkjes
davidd
 
Berichten: 2
Geregistreerd: do 23 apr 2009, 08:04


Keer terug naar Papua Merdeka

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron